उद्देश्य

क ) श्री सुपा देउराली मन्दिर संरक्षण समिति जनहितकारी,स्वायत्त धार्मिक संस्था हुनेछ ।
ख ) मन्दिरमा हुने विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप को उचित व्यवस्थापन गरी धार्मिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण संर्वद्वन गर्ने ।
ग ) सुपा देउराली मन्दिरको ऐतिहासिक धार्मिक महत्वलाई व्यापक परिचित गराउदै पर्यटकीय तीर्थ स्थलकैरुपमा यसको दीगो विकासका लागि प्रयत्न गर्ने ।
घ ) मन्दिरको आˆनै कोषवाट विभिन्न सामाजिक -धार्मिक, सास्कृतिक, शैक्षिक, भौतिक० तथा मानवकल्याणकारी विकासका कार्यहरु गर्ने ।
ङ ) समाजमा रहेका विभिन्न विकृतिहरुलाई निरुत्साहित गर्दै धार्मिक तथा आध्यात्मिक चिन्तनद्धारा सभ्य र शान्त समाजको निर्माण गर्न प्रत्यन्न गर्ने ।
च ) मानिसको धर्मप्रतिको आस्था र विश्वासलाई वढाउन विभिन्न अनुष्ठानहरु गर्ने ।